S revizním technikem zdvíhacích a manipulačních zařízení spolupracuje naše společnost od roku 2013 při realizaci dělnických školení a odborných školení v souladu s požadavky ČSN a EU norem (Základní i periodická školení obsluh pohyblivých zdvihacích pracovních plošin + přídavných manipulačních zažízení dle požadovaného typu). Spolupráce probíhá na smluvní bázi v oblasti profesního vzdělávání našich zaměstnanců. Spolupráce je hodnocena kladně. U...
Čtěte více

Ing. Jitka Neuwirtová

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Sirotčí 1145/7 703 86 Ostrava - Vítkovice

Spolupráce s Vámi byla výborná. Včas jste doručil požadované materiály ze školení. Na školení jste byl připravený a účastníci školení byli s Vaši přednáškou obsahu školení a praxí velice spokojeni.
Čtěte více

Lucie Štahrová

Palatinum Campus s.r.o.

Potvrzujeme, že ve firmě ZinkPower Ostrava a.s. vykonává pan Slávek Růžička činnost v oblasti BOZP - týkající se revizí zdvihacích zařízení a školení jeřábniků a vazačů od roku 1998. Dále se ve firmě ZinkPower pan Růžička podílí na konzultacích k opravám mostových jeřábů. S panem Růžičkou jsme velni spokojeni, ať už se jedná o školení či revize.
Více

ZinkPower Ostrava a.s.

Markéta Čechová

Pan Slávek Růžička pracuje jako externí lektor pro vzdělávací společnost REKVAL, s.r.o. od roku 2012. Lektorsky zajišťuje periodické a základní školení zdvihacích zařízení – vazač břemen, jeřábník. Jeho přednášky jsou zpracovány v elektronické podobě dle jednotné přípravy projektů vzdělávací akce, mluvený výklad je souběžně doplněn projekcí přes notebook a dataprojektor. K jeho pedagogickému přístupu k výuce i výkladu nejsou ze strany účastníků a také naší společnosti výhrady. S jeho spoluprací jsme zcela spokojeni.
Více

REKVAL, s.r.o.

Barbora Kostecká