Pan Slávek Růžička pracuje jako externí lektor pro vzdělávací společnost REKVAL, s.r.o. od roku 2012. Lektorsky zajišťuje periodické a základní školení zdvihacích zařízení – vazač břemen, jeřábník. Jeho přednášky jsou zpracovány v elektronické podobě dle jednotné přípravy projektů vzdělávací akce, mluvený výklad je souběžně doplněn projekcí přes notebook a dataprojektor. K jeho pedagogickému přístupu k výuce i výkladu nejsou ze strany účastníků a také naší společnosti výhrady. S jeho spoluprací jsme zcela spokojeni.

Dobrozdání RůŽIČKA-page0001

REKVAL, s.r.o.

Barbora Kostecká