certifikát RIZIKA

Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


oprávnění

Oprávnění k revizím a revizním zkouškám vyhrazených zdvihacích zařízení dodavatelským způsobem


osvědčení

Osvědčení k činnosti: revize a revizní zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení


osvědčení příloha

Příloha k osvědčení


Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku