Revizní zkoušky, revize, inspekce

Varuji všechny ty jenž chtějí mít provedena školení v oblasti zdvihacích zařízení, že lektor jenž tato školení provádí musí mít dle Živnostenského zákona oprávnění pro lektorskou činnost.

 • Jeřábů
 • Zdvihadel
 • Pohyblivých pracovních plošin
 • Zvedáků
 • Prostredků pro uchopení a přepravu břemen

Školení

Varuji všechny ty jenž chtějí mít provedeny revize zdvihacích zařízení, že revizní technik musí mít platné oprávnění z TIČR. ( Technická inspekce České republiky) což někteří revizní technici nemají.

 • Jeřábník
 • Obsluha nakládacího jeřábu (hydraulická ruka)
 • Vazač břemen
 • Provozní technik zdvihacích zařízení (PTZZ)
 • Pověřená osoba zdvihacích zařízení (POZZ)
 • Obsluhovatel pojízdné zdvihací pracovní plošiny
 • Kontrolní prohlídky, revize, revizní zkoušky a inspekce dle ČSN 27 0142, ČSN ISO 9927-1
 • Zpracování „Systému bezpečné práce“ v souladu s ČSN ISO 12480-1
 • Poskytování informací při řešení technických a provozních problémů
 • Odborná pomoc při dodržování podmínek provozu daných normou ČSN ISO 12480-1
 • Činnost provozního technika ZZ
 • Vedení evidence zařízení a plánů revizí a kontrol ZZ
 • Vedení evidence obsluh a sledování termínů periodických školení obsluh
 • Odborné kontroly vázacích a závěsných prostředků
 • Zpracování „Řádu prohlídek, údržby a zkoušek“