S revizním technikem zdvíhacích a manipulačních zařízení spolupracuje naše společnost od roku 2013 při realizaci dělnických školení a odborných školení v souladu s požadavky ČSN a EU norem (Základní i periodická školení obsluh pohyblivých zdvihacích pracovních plošin + přídavných manipulačních zažízení dle požadovaného typu). Spolupráce probíhá na smluvní bázi v oblasti profesního vzdělávání našich zaměstnanců. Spolupráce je hodnocena kladně. U dodavatele oceňujeme profesionální přístup, cenu i lektorské zajištění školení, které je pravidelně z naší strany hodnoceno.


reference DIAMO 1 001

Ing. Jitka Neuwirtová

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Sirotčí 1145/7 703 86 Ostrava - Vítkovice